bgdeenesfritru

Адвокат Николай Господинов

Nikolay Gospodinov

Николай Господинов

Адвокат

Телефон:
+ 359 888 573 683
+ 359 895 521 617

E-mail:
nmgospodinov@abv.bg

Галерия

Адвокат Николай Господинов е юрист по образование. Има 25 години трудов стаж, от които 15 години като адвокат. Завършил е Варненски свободен университет „Черноризец храбър“, специалност право.
Адвокат Господинов е специализиран в търговско, гражданско и изпълнително право.