bgdeenesfritru

За нас

Адвокатско дружество „Младенов, Русев, Младенова” е учредено като партньорство между адвокатите през 2000г. Дружеството работи в областта на търговското право, облигационното право, данъчното и финансовото право, семейното и наследственото право, административно право, наказателното право. Дружеството оказва правна помощ при съдебно изпълнение на присъдени парични суми.

Дружеството партнира с други адвокатски кантори в областта на вещното право, трудовото право, осигурителното право. Дружеството осигурява услуги в областта на защитата на интелектуалната собственост.

Дейността на дружеството е насочена към дългосрочно обслужване на корпоративни клиенти в тяхната търговска дейност. В работата си и в отношенията с клиентите професионалистите от Адвокатско дружество „Младенов, Русев, Младенова” влагат бързина, качество, лоялност и конфиденциалност. И тримата адвокати, партньори в дружеството са завършили двете степени на обучение по медиация и се легитимират като медиатори с издаден международно признат сертификат. Вписани са като медиатори в регистъра на Министерството на правосъдието.
Дружеството развива дейността си в собствена кантора, с екип от трима сътрудници и асоциирани адвокати.

Извън сферата на процесуалното представителство адвокатите извършват мащабна консултантска дейност и чрез три свои търговски дружества: „АДВАНС КОНСУЛТ” ООД, „МУЛТИ КОНСУЛТ ПЛЮС” ООД и „ПОСТ КОНСУЛТ” ООД.