h
London Office
Quick Contact

Адвокатско дружество Младенов Русев Младенова

Пон. – Пет. от 8:30ч. до 18:00ч.

За нас

Адвокатско дружество „Младенов, Русев, Младенова” е учредено като партньорство между адвокатите през 2000г. Дружеството работи в областта на търговското право, облигационното право, данъчното и финансовото право, семейното и наследственото право, административно право, наказателното право. Дружеството оказва правна помощ при съдебно изпълнение на присъдени парични суми.

Дружеството партнира с други адвокатски кантори в областта на вещното право, трудовото право, осигурителното право. Дружеството осигурява услуги в областта на защитата на интелектуалната собственост.

Дейността на дружеството е насочена към дългосрочно обслужване на корпоративни клиенти в тяхната търговска дейност. В работата си и в отношенията с клиентите професионалистите от Адвокатско дружество „Младенов, Русев, Младенова” влагат бързина, качество, лоялност и конфиденциалност. И тримата адвокати, партньори в дружеството, са завършили двете степени на обучение по медиация и се легитимират като медиатори с издаден международно признат сертификат. Вписани са като медиатори в регистъра на Министерството на правосъдието.
Дружеството развива дейността си в собствена кантора с екип от трима сътрудници и асоциирани адвокати.

Извън сферата на процесуалното представителство адвокатите извършват мащабна консултантска дейност и чрез две свои търговски дружества: „АДВАНС КОНСУЛТ” ООД и „ПОСТ КОНСУЛТ” ООД.

На нас се доверяват банки, финансови институции, клонове на световни компании, едри, средни и малки компании с чуждестранен и български капитал. Наши клиенти са множество юридически лица с нестопанска цел, медии, както и държавни органи, общини и институции от регионален и национален мащаб.
От съображения за конфиденциалност имената на клиентите на Адвокатско дружество „Младенов, Русев, Младенова” не следва да бъдат публикувани без тяхно съгласие.

Годишни финансови отчети