bgdeenesfritru

Клиенти

Наши клиенти са банки, финансови институции, клонове на световни компании, едри, средни и малки компании с чуждестранен и български капитал. Наши клиенти са множество юридически лица с нестопанска цел, медии, както и държавни органи, общини и институции от регионален и национален мащаб.
От съображения за конфиденциалност имената на клиентите на Адвокатско дружество „Младенов, Русев, Младенова” не следва да бъдат публикувани без тяхно съгласие.